ראשי מידע למבקר English
מוזיאוני רמת גן לוח אירועים וכרטיסים
מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית

מדיניות ביטול כרטיסים

מדיניות ביטול כרטיסים

ע"פ חוק הגנת הצרכן (להלן: "החוק") ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 (להלן: ("התקנות") - הזכות לביטול עסקה לאחר רכישת כרטיסים תהא בהתאם לאופן שנערכה העסקה:

1. ככל שהעסקה בוצעה בשיטת "מכר מרחוק" (באמצעות אינטרנט ו/או טלפון), הרי שחוק הגנת הצרכן מאפשר לרוכש את ביטול את העסקה, זאת בתוך 14 ימים ממועד ביצועה או לחלופין ממועד מקבלת טופס גילוי נאות - לפי המאוחר מבניהם. ובלבד שהביטול לא ייעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם לקבלת השירות.

ע"פ דין, העוסק יהא רשאי לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% מהסכום ששולם או 100 ₪ לפי הסכום הנמוך מבניהם.

2. בהעסקה פרונטאלית (אשר בוצעה בבית העסק) התקנות קובעות שניתן לבצע ביטול עסקה באמצעות הודעה למשרד ממנו נרכשו הכרטיסים, זאת בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד האירוע.

ע"פ התקנות, הצרכן יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם למחיר אותו שילם בפועל, בניכוי דמי ביטול בסך של 5% ממחיר העסקה או 100 ש"ח לפי הסכום הנמוך מבניהם.

 

 

מדיניות ביטול כרטיסים

 

עודכן לאחרונה: ינואר 2024

 
לוגוטייפ מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית לוגוטייפ מוזיאון רמת גן לאמנות ישראלית